På Svenska

VÄNNERNA AV MARIINSKIJ TEATER I FINLAND rf

Föreningen Vännerna av Mariinskij Teater i Finland grundades år 1996. Dess avsikt är att introducera opera- och balettverksamhet av Mariinskij Teater i S:t Petersburg samt befrämja kännedom av rysk konsertmusik, opera och balett. Den är en föreningslänk i Finland mellan personer som är intresserade av Mariinskij Teaterns verksamhet.

Föreningen anordnar för sina medlemmar resor till S:t Petersburg, där besök organiseras även till övriga operahus, museer och kulturföremål. I Finland arrangeras mångsidiga medlemsevenemang med anslutning  till rysk kultur såsom gemensamma opera-, balett- och konsertbesök, egna konserter, museibesök, konsttillställningar och fester. Biljetter till olika tillställningar bjuds åt medlemmarna till grupp- och specialpriser.

Föreningen har samarbete med S:t Michels Musikfestival. Medlemmarna får bl.a. förhandsinformation om festivalens program samt bereds möjlighet att köpa biljetter till medlemspris i förväg. För balettvännerna bjuder vårt samarbete med Savcor Ballet oförglömliga upplevelser, och även här kan vi erbjuda biljetter till specialpris.  Sedan flera år stöder  föreningen med stipendier unga sångare som deltar I Mariinskij Teaters sommarakademi  i S:t Michel. Under årens lopp har föreningen även beviljat stipendier för många begåvade finska sångare och balettdansare.

Medlemsantalet är ungefär 460 (hösten 2013) och medlemsavgiften 30 EUR. Föreningen kan motta donationer som stöd för sin verksamhet.

Kom med i trevligt sällskap!

Ordförande:

Sekreterare: